สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 3 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 2 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 178 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 18,795 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,583 ราย (ในเรือนจำ 452 ราย)
รักษาหาย 16,102 ราย (ในเรือนจำ 4,536 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 105 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 3 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 107 ราย สะสม 1,162 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย สะสม 37 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 130 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 89 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 205 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 17 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 31 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย สะสม 67 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 32 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 31 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 13 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น