สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 3 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 84 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,448 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 58 ราย  สะสม 15,922 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,396 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 130 ราย

เรือนจำ 0 ราย สะสม 765 ราย
เดชอุดม 2 ราย สะสม 1681 ราย
เมือง 15 ราย สะสม 1365 ราย
วารินชำราบ 47 ราย สะสม 1671 ราย
เขื่องใน 1 ราย สะสม 1257 ราย
บุณฑริก 0 ราย สะสม 1111 ราย
พิบูลมังสาหาร 3 ราย สะสม 1048 ราย
ตระการพืชผล 1 ราย สะสม 1037 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 681 ราย
นาตะหลวย 0 ราย สะสม 652 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 584 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 577 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 579 ราย
สิรินธร 6 ราย สะสม 539 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 4 ราย สะสม 419 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 416 ราย
โขงเจียม 3 ราย สะสม 367 ราย
นาตาล 1 ราย สะสม 341 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 322 ราย
ตาลสุม 6 ราย สะสม 329 ราย
ทุ่งศรีอุดม 0 ราย สะสม 298 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 287 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 222 ราย
สว่างวีระวงค์ 2 ราย สะสม 222 ราย
ดอนมนแดง 0 ราย สะสม 209 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

แสดงความคิดเห็น