สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+132 ราย  ผู้ป่วยสะสม 26,309  ราย เสียชีวิต 186 ราย  รักษาหาย 22,522  ราย กำลังรักษา 3,601 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+92  ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,448  ราย เสียชีวิต 130  ราย รักษาหาย 15,922 ราย กำลังรักษา 1,396  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+35  ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,929 ราย เสียชีวิต 70 ราย  รักษาหาย 15,075 ราย กำลังรักษา 623   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+26ราย ผู้ป่วยสะสม 14,946  ราย  เสียชีวิต 74 ราย  รักษาหาย 14,293  ราย กำลังรักษา 553  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,970 ราย เสียชีวิต 64  ราย  รักษาหาย 14,359ราย กำลังรักษา 547  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,968 ราย เสียชีวิต 103 ราย  รักษาหาย 13,769 ราย กำลังรักษา 294 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+178 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,804 ราย เสียชีวิต 105 ราย  รักษาหาย 11,566 ราย กำลังรักษา 2,133 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+38 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,789 ราย เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 9,227 ราย กำลังรักษา 549  ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,838 ราย เสียชีวิต 89 ราย  รักษาหาย 9,958 ราย กำลังรักษา 791 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+173 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,128 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,734 ราย กำลังรักษา 3,335 ราย
#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+45 ราย ผู้ป่วยสะสม7,755 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,429 ราย กำลังรักษา 272 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย ผู้ป่วยสะสม7,209 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,885 ราย  กำลังรักษา 295  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม4,907 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,811 ราย  กำลังรักษา 69 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม5,565 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย4,752 ราย  กำลังรักษา 767 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+27  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,794 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,633 ราย กำลังรักษา 141 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+18  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,076  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย2,823 ราย  กำลังรักษา 230 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,894 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,798 ราย  กำลังรักษา 74 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,215  ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 3,057  ราย  กำลังรักษา 133 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,093  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,996  ราย กำลังรักษา 92 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,794ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,735ราย กำลังรักษา 45  ราย

แสดงความคิดเห็น