สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 3 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10: 55 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม  132 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 26,309 ราย รักษาหาย 22,522  ราย กำลังรักษา 3,601 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 186 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด16 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 232

แบ่งตามรายอำเภอ :

-สูงเนิน 86 ราย

-ปากช่อง 44 ราย

-เมือง 35 ราย

-ด่านขุนทด 28 ราย

-โนนไทย 11 ราย

-สีคิ้ว 11 ราย

-ขามทะเลสอ 7 ราย

-โนนสูง 7 ราย

-พิมาย 6 ราย

-ชุมพวง 4 ราย

-โนนแดง 3 ราย

-บัวใหญ่ 2 ราย

-ประทาย 2 ราย

-ขามสะแกแสง 1 ราย

-จักราช 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น