อบจ.อุดรธานีใจดีคัก! มอบถุงยังชีพ 1,001 ชุด ช่วยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19

อบจ.อุดรธานี มอบถุงยังชีพ 1,001 ชุด ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

 

 

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ ร.ต.สมควร บุญประคม รองประธานสภา อบจ.อุดรธานี, นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 1 และนายดนัย ขาวขำ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 2 เป็นตัวแทนนำถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จำนวน 1,001 ชุด เพื่อให้การช่วยเหลือ ลดรายจ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมี นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

 

 

สำหรับจุดแจกถุงยังชีพ ประกอบด้วย จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองกอง ต.บ้านค้อ จำนวน 60 ชุด จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ต.คำด้วง จำนวน 315 ชุด จุดที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านสระคู หมู่ที่ 7 บ้านหนองสระคู และหมู่ที่ 8 บ้านสระคู ต.หนองหัวคู จำนวน 221 ชุด จุดที่ 4 หมู่ที่ 5 บ้านนาล้อม ต.คำบง จำนวน 190 ชุด และจุดที่ 5 หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุง และหมู่ที่ 14 บ้านวังแสง ต.หายโศก จำนวน 215 ชุด รวมการแจกถุงยังชีพฯทั้งสิ้น จำนวน 1,001 ชุด

แสดงความคิดเห็น