สารคามเริ่มแล้ว!! ฉีดไฟเซอร์นักเรียน 12-18ปี ตั้งเป้าเดือนแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87

       มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนอายุ 12-18 ปี ตั้งเป้าการฉีดในเดือนตุลาคมให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87

วันนี้ 4 ตุลาคม 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เริ่มฉีดวัคซีน Pfizer แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิด

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการได้ห่วงใยถึงสุขภาพของนักเรียนและเยาวชน จึงได้กำหนดแผนให้นักเรียน นักศึกษาทุกสังกัด ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจะฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมจำนวน 85,067 คน ซึ่งจะทยอยฉีดวัคซีนเข็มแรกในเดือนตุลาคมโดยตั้งเป้าการฉีดให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87

ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด Pfizer แก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 21,477 คน โดยในวันนี้เป็นนักเรียนกลุ่มแรก แบ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำนวน 427 คน และนักเรียนจากโรงเรียนสารคามพิทยาคม จำนวน 500 คน รวมจำนวน 927 คน ซึ่งในเบื้องต้นจะให้นักเรียนชายฉีดวัคซีน 1 เข็มก่อน ขณะที่ นักเรียนหญิงจะให้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม โดยเข็ม 1 และเข็ม 2 จะเว้นระยะเวลา 3 สัปดาห์

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้เยี่ยมชมการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน พร้อมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตลอดจนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ให้บริการการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 21,477 คน ส่วนนักเรียนในเขตอำเภออื่น ๆ จะได้เร่งทยอยฉีดโดยเป็นการดำเนินการร่วมกับสถานพยาบาลและสถานศึกษาในพื้นที่ในทุกอำเภอต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น