สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 4 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 3 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 173 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 18,968 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,473 ราย (ในเรือนจำ 312 ราย)
รักษาหาย 16,387 ราย (ในเรือนจำ 4,675 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 104 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 89 ราย สะสม 1,224 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 38 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย สะสม 146 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 88 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย สะสม 193 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 18 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 36 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 25 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 51 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 29 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 30 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 31 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 13 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 5 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น