สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 4 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 4 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:37 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม  125  ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 26,434 ราย รักษาหาย 22,638  ราย กำลังรักษา 3,608 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 188 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด10 ราย ,ติดเชื้อในจังหวัด 115 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-ปากช่อง 32 ราย

-เมือง 31 ราย

-ขามทะเลสอ 20 ราย

-สูงเนิน 15 ราย

-โนนสูง 14 ราย

-สีคิ้ว 6 ราย

-บ้านเหลื่อม 2 ราย

-วังน้ำเขียว 2 ราย

-พระทองคำ 1 ราย

-ลำทะเมนชัย 1 ราย

-สีดา 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น