สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 4 ต.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+125 ราย  ผู้ป่วยสะสม 26,434  ราย เสียชีวิต 188 ราย  รักษาหาย 22,638  ราย กำลังรักษา 3,608 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+64  ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,512  ราย เสียชีวิต 131  ราย รักษาหาย 15,991  ราย กำลังรักษา 1,390  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+26  ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,955 ราย เสียชีวิต 71 ราย  รักษาหาย 15,107  ราย กำลังรักษา 616    ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,972 ราย  เสียชีวิต 74 ราย  รักษาหาย 14,397 ราย กำลังรักษา 501 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+56 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,026 ราย เสียชีวิต 64  ราย  รักษาหาย 14,471ราย กำลังรักษา 491 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,970 ราย เสียชีวิต 103 ราย  รักษาหาย 13,780 ราย กำลังรักษา 289 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+173 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,977 ราย เสียชีวิต 104 ราย  รักษาหาย 11,712 ราย กำลังรักษา 2,161 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,846 ราย เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 9,231 ราย กำลังรักษา 582   ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,862 ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย 10,120 ราย กำลังรักษา 650 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+88 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,379 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,864 ราย กำลังรักษา 3,456 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+148 ราย ผู้ป่วยสะสม7,903 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,447 ราย กำลังรักษา 402 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+67 ราย ผู้ป่วยสะสม7,276 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,885 ราย  กำลังรักษา 295  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม4,909 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,811 ราย  กำลังรักษา 71 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม5,570 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย4,752 ราย  กำลังรักษา 772 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+29  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,823 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,642 ราย กำลังรักษา 161 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+26  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,102  ราย เสียชีวิต 24 ราย รักษาหาย2,871 ราย  กำลังรักษา 207 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,898 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,806 ราย  กำลังรักษา 70 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,232  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,068  ราย  กำลังรักษา 138 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,117  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,999  ราย กำลังรักษา 113 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,797 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,738 ราย กำลังรักษา 45  ราย

 

แสดงความคิดเห็น