สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 4 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 4 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

              รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 53 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,512 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 69 ราย  สะสม 15,991 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,390 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 131 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำ 0 ราย สะสม 765 ราย
เดชอุดม 7 ราย สะสม 1688 ราย
เมือง 22 ราย สะสม 1387 ราย
วารินชำราบ 15 ราย สะสม 1686 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1257 ราย
บุณฑริก 0 ราย สะสม 1111 ราย
พิบูลมังสาหาร 7 ราย สะสม 1055 ราย
ตระการพืชผล 0 ราย สะสม 1037 ราย
เขมราฐ 2 ราย สะสม 683 ราย
นาจะหลวย 2 ราย สะสม 654 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 584 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 577 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย สะสม 579 ราย
สิรินธร 0 ราย สะสม 539 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 1 ราย สะสม 420 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 416 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 367 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 341 ราย
นาเยีย 7 ราย สะสม 329 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 329 ราย
ทุ่งศรีอุดม 0 ราย สะสม 298 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 287 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 222 ราย
สว่างวีระวงค์ 1 ราย สะสม 223 ราย
ดอนมนแดง 0 ราย สะสม 209 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น