นครพนมคึกคัก!! ประเดิมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน เตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดเทอม

นครพนมคึกคัก!! ประเดิมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน เตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดเทอม

ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 แห่งที่จังหวัดนครพนม จัดให้เป็นสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ถึง 18 ปี เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้เด็กทุกคนมีความปลอดภัย เตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดเทอม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและตื่นเต้นของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจน คณะครูอาจารย์ที่นำนักเรียนในความรับผิดชอบเข้ารับการฉีด ที่ในวันนี้เป็นการ kick off วันแรกพร้อมกันทั้งจังหวัด

โดยในเวลา 10.00 น. นายนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ตลอดจนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมสอบถามถึงการปฏิบัติ และผลอาการข้างเคียงว่ามีเหตุเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร

ซึ่งในวันนี้ยังไม่พบว่ามีเด็กนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด มีเพียงเด็กบางรายที่คณะแพทย์จึงลงความเห็นว่ายังไม่อนุมัติให้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากอายุยังไม่ครบ 12 ปีบริบูรณ์ โดยในกลุ่มนี้ทางคณะแพทย์ได้มีการบันทึกข้อมูลเพื่อติดต่อให้มารับวัคซีนในวันหลังเมื่ออายุครบ 12 ปีบริบูรณ์แล้ว

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ทางจังหวัดนครพนมเองมีมาตรการที่จะผ่อนปรนในเรื่องของเศรษฐกิจหล

ายเรื่องด้วยกัน ซึ่งเมื่อวานได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดไป หลังจากนี้จะเป็นการออกประกาศเพื่อแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ว่ามาตรการที่ผ่อนปรนมีอะไรบ้าง แต่สิ่งสำคัญนอกจากการป้องกันตนเองและการดูแลรักษาสุขภาพแล้ว การฉีดวัคซีนถือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด ซึ่งในขณะนี้พี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนม ยังฉีดวัคซีนไม่ถึง 32 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านมารับวัคซีนกันเยอะๆ โดยในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปีเป็นวันแรก โดยเป็นเด็กนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดและผู้ปกครองให้ความยินยอมสมัครใจให้เด็กเข้ารับการฉีดได้ ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้นประมาณ 38,000 กว่าราย และในล็อตแรกนี้รัฐบาลได้อนุมัติวัคซีนให้จังหวัดนครพนม จำนวน 22,000 โดส

ดังนั้น ทางจังหวัดจึงมีการบริการจัดการโดยมีการนัดหมายให้กับเด็กนักเรียนเข้ารับการฉีดไปเรื่อย ๆ คาดว่าในเดือนนี้จะฉีดได้ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรมา สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่ขาดอยู่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด ทางจังหวัดก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับรู้ รับทราบและเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างไร รวมถึงชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการฉีดว่ามีข้อดีอย่างไรด้วย

แสดงความคิดเห็น