สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 5 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 18:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 112 ราย ยอดสะสม 15,661 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 112 ราย ยอดสะสม 3,568 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ราย ยอดสะสม 12,024 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 21 ราย รวมทั้งสิ้น 112 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

44

บ้านฝาง

0

พระยืน

1

หนองเรือ

16

ชุมแพ

2

สีชมพู

1

น้ำพอง

5

อุบลรัตน์

0

กระนวน

1

บ้านไผ่

4

เปือยน้อย

0

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

12

มัญจาคีรี

0

ชนบท

0

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

3

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

1

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น