สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 5 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 4 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 196 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 19,164 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,426 ราย (ในเรือนจำ 308 ราย)
รักษาหาย 16,630 ราย (ในเรือนจำ 4,679 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 104 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย สะสม 1,204 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย สะสม 46 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 139 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 77 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 182 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 37 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย สะสม 65 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 5 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 32 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 29 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น