สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 5 ต.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+197 ราย  ผู้ป่วยสะสม 26,631   ราย เสียชีวิต 190 ราย  รักษาหาย 23,035 ราย กำลังรักษา 3,406  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+103 ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,615 ราย เสียชีวิต 131  ราย รักษาหาย 16,049 ราย กำลังรักษา 1,435  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+51 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,006 ราย เสียชีวิต 71 ราย  รักษาหาย 15,248  ราย กำลังรักษา 526  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+5  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,977  ราย  เสียชีวิต 74 ราย  รักษาหาย 14,445 ราย กำลังรักษา 458  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+38 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,064 ราย เสียชีวิต 64  ราย  รักษาหาย 14,518ราย กำลังรักษา 82 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,978 ราย เสียชีวิต 103 ราย  รักษาหาย 13,803 ราย กำลังรักษา 273 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+196 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,173 ราย เสียชีวิต 104 ราย  รักษาหาย 11,951 ราย กำลังรักษา 2,118 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+51 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,897 ราย เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 9,267 ราย กำลังรักษา 617 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,890 ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย 10,154 ราย กำลังรักษา 644 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+108 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,509 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,886 ราย กำลังรักษา 3,564 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม7,931 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,471 ราย กำลังรักษา 406 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม7,296 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,952 ราย  กำลังรักษา 315  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม4,915 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,819 ราย  กำลังรักษา 69 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม5,575 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย4,757 ราย  กำลังรักษา 772 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+15  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,838 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,684 ราย กำลังรักษา 134 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+8  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,110  ราย เสียชีวิต 24 ราย รักษาหาย 2,892 ราย  กำลังรักษา 194 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,902 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,813 ราย  กำลังรักษา 67 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,236  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,068  ราย  กำลังรักษา 142 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,123  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 2,004  ราย กำลังรักษา 114 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,812 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,738 ราย กำลังรักษา 60  ราย

 

แสดงความคิดเห็น