วิ่งสบาย!!เทงบฯ 49 ล้าน ขยายถนนสาย บก.4001 แยก ทล.2095 หนุนขนส่ง เชื่อม จ.บึงกาฬ – สกลนคร

#เสร็จสมบูรณ์ กรมทางหลวงชนบท เทงบฯ 49 ล้าน ขยายถนนสาย บก.4001 แยก ทล.2095กว่า 4 กม.  เสริมเศรษฐกิจการขนส่งเชื่อมจังหวัดบึงกาฬ – สกลนคร  
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม รายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) เปิดเผยว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095 – บ้านดอนอุดม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 และสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเดินทางระหว่างอำเภอโซ่พิสัยไปยังอำเภอเมือง เป็นเส้นทางที่สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา และเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ น้ำตกถ้ำพระ และหินสามวาฬ
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช. จึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนสาย บก.4001 โดยขยายถนนลาดยางเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ช่วง กม. ที่ 35+050 – 39+090 ระยะทางรวม 4.040 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 8 – 14 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายอำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่างในสายทาง ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 49.870 ล้านบาท
แสดงความคิดเห็น