ฟ้าวเก็บของ!! ต.เมืองเก่า อ.เมือง น้ำท่วมสูงกว่า 2 ม. ชาวบ้านเร่งอพยพออกจากพื้นที่จุดเสี่ยง

ฟ้าวเก็บของ!! ต.เมืองเก่า อ.เมือง น้ำท่วมสูงกว่า 2 ม. ชาวบ้านเร่งอพยพออกจากพื้นที่จุดเสี่ยง

ชาวบ้านในเขต บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ยังคงเร่งเก็บสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง และอพยพออกจากพื้นที่จุดเสี่ยงมาพักคอยในจุดที่เทศบาลเมืองเก่าได้กำหนดไว้ในการเป็นสถานที่รองรับและพักคอยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม หลังระดับน้ำในแม่น้ำชีได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สูงถึงนาทีละประมาณ 5 ซม. หลังหัวน้ำก้อนแรกจาก จ.ชัยภูมิ ได้ไหลมาตามแม่น้ำชีและเข้าเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น แล้ว ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจชุมชน ร่วมระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และสมาชิกสภาเทศบาลฯในการตั้งโต๊ะวัดระดับน้ำตลอดแนวแม่น้ำชี รวมกว่า 10 จุด เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขณะที่ จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำชี ตามเส้นทาง ถ.มิตรภาพ ช่วงรอยต่อ ต.เมืองเก่า และ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ปิดการจราจรและจุดกลับรถในจุดตัดดังกล่าวทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย หลังระดับน้ำท่วมผิวการจราจร มีระดับความสูงกว่า 50 ซม. โดยให้รถทุกคันที่ต้องการกลับรถหรือเลี้ยวเข้าเขตตัวเมืองขอนแก่นนั้น ต้องขับเลยไปใช้จุดกลับรถในจุดที่ใกล้เคียงกันหรือจุดตัดถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ แทน เพื่อความปลอดภัย โดยมวลน้ำก้อนใหญ่ของแม่น้ำชี ได้ไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นแล้ว และมวลน้ำบางส่วนได้ล้นพนังกั้นน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรบริเวณบ้านกุดกว้าง, บ้านสะอาด, บ้านดอนบม ,บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า

 

แสดงความคิดเห็น