สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 6 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:25 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 145  ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 26,776ราย รักษาหาย 23,314  ราย กำลังรักษา 3,269 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 193 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 14 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 131 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-สูงเนิน 56 ราย

-ปากช่อง 27 ราย

-เมือง 15 ราย

-ด่านขุนทด 13 ราย

-บ้านเหลื่อม 9 ราย

-พิมาย 6 ราย

-จักราช 4 ราย

-แก้งสนามนาง 3 ราย

-วังน้ำเขียว 3 ราย

-โนนสูง 2 ราย

-ปักธงชัย 2 ราย

-ครบุรี 2 ราย

-ประทาย 2 ราย

-สีคิ้ว 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น