สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 18:20. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 113 ราย ยอดสะสม 15,805 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 113 ราย ยอดสะสม 3,709 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 5 ราย ยอดสะสม 12,027 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย รวมทั้งสิ้น 113 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

79

บ้านฝาง

0

พระยืน

12

หนองเรือ

8

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

0

อุบลรัตน์

0

กระนวน

1

บ้านไผ่

0

เปือยน้อย

0

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

0

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

1

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น