สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 6 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

            รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 38 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,665 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 118 ราย  สะสม 16,165 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,367 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 133 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำ 0 ราย สะสม 765 ราย
เดชอุดม 2 ราย สะสม 1696 ราย
เมือง 6 ราย สะสม 1407 ราย
วารินชำราบ 18 ราย สะสม 1756 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1257 ราย
บุณฑริก 0 ราย สะสม 1113 ราย
พิบูลมังสาหาร 1 ราย สะสม 1060 ราย
ตระการพืชผล 1 ราย สะสม 1040 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 684 ราย
นาตะหลวย 3 ราย สะสม 657 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 584 ราย
ม่วงสามสิบ 12 ราย สะสม 592 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย สะสม 579 ราย
สิรินธร 2 ราย สะสม 541 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 470 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 420 ราย
สำโรง 1 ราย สะสม 419 ราย
โขงเจียม 1 ราย สะสม 369 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 341 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 336 ราย
ตาลสุม 3 ราย สะสม 338 ราย
ทุ่งศรีอุดม 0 ราย สะสม 298 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 287 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 223 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 224 ราย
ดอนมนแดง 0 ราย สะสม 209 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น