สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 6 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 5 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 190 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 19,354 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,453 ราย (ในเรือนจำ 261 ราย)
รักษาหาย 16,787 ราย (ในเรือนจำ 4,726 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 6 ราย เสียชีวิตสะสม 110 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 83 ราย สะสม 1,217 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 55 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 126 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 71 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย สะสม 191 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 17 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 38 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย สะสม 79 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 32 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 17 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น