สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+145ราย  ผู้ป่วยสะสม 26,776   ราย เสียชีวิต 193 ราย  รักษาหาย 23,314 ราย กำลังรักษา 3,26 9 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+50ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,665 ราย เสียชีวิต 133  ราย รักษาหาย 16,165ราย กำลังรักษา 1,367  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+31 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,877 ราย เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 15,269  ราย กำลังรักษา 534  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,005  ราย  เสียชีวิต 74 ราย  รักษาหาย 14,475ราย กำลังรักษา 456 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+68 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,132 ราย เสียชีวิต 67ราย  รักษาหาย 14,553ราย กำลังรักษา 512 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,004 ราย เสียชีวิต 103 ราย  รักษาหาย 13,834 ราย กำลังรักษา 270 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+190 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,363 ราย เสียชีวิต 110 ราย  รักษาหาย 12,061 ราย กำลังรักษา 2,192 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+89 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,986 ราย เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 9,309 ราย กำลังรักษา 664 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+52 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,942 ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย 10,202 ราย กำลังรักษา 648 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+115 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,657 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,889 ราย กำลังรักษา 3,709 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม7,972 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,481 ราย กำลังรักษา 437 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม7,315 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,954 ราย  กำลังรักษา 332  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม4,920 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,819 ราย  กำลังรักษา 74 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม5,578 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย4,762 ราย  กำลังรักษา 770 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+12  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,850 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,695 ราย กำลังรักษา 135 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+22  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,132  ราย เสียชีวิต 24 ราย รักษาหาย 2,897 ราย  กำลังรักษา 211 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,903 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,816 ราย  กำลังรักษา 65 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,250  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,081  ราย  กำลังรักษา 143 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,132  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 2,005  ราย กำลังรักษา 112 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,816 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,740 ราย กำลังรักษา 62  ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น