โคราชอ่วมอรทัย!!พื้นที่การเกษตรเสียหาย 3 แสนไร่ปชช.เดือดร้อน 19 อำเภอ 1.5 หมื่นหลัง

 น้ำท่วมโคราชเริ่มคลี่คลาย หลายพื้นที่น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ว่าโคราช เผยมหันตภัยพายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลเกิดอุทกภัยในโคราชน้ำท่วมถึง 19 อำเภอ สุดเศร้าพื้นที่การเกษตรเสียหายสูงถึงกว่า 3 แสนไร่ บ้านเรือนเดือดร้อนกว่า 15,250 หลัง เสียชีวิต 5 ราย เตือนปชช.อ.โนนแดง และ อ.ชุมพวง มวลน้ำจากอ.พิมาย กำลังจะไปถึง

.
วันที่ 5 ต.ค.64 เพจ ‘โคราชเมืองศิวิไลซ์’ รายงานว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า “จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 19 อำเภอ 80 ตำบล 344 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 15,250 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย”
.
“ซึ่งจังหวัดได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อยในเบื้องต้นแล้ว ส่วนพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่นาข้าวเสียหาย 131,674 ไร่ มันลำปะหลัง 124,588 ไร่ ข้าวโพด 29,988 ไร่ อ้อย 740 ไร่ พืชผักอื่นๆ 245 ไร่ และพืชสวน 589 ไร่ รวมมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 287,824 ไร่”
.
“แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ยังคงเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ รวม 9 อำเภอ 37 ตำบล 174 หมู่บ้าน 5 ชุมชน สำหรับสถานการณ์มวลน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ขณะนี้ได้ไปอยู่ที่ อ.พิมาย ที่ ต.ชีวาน ต.กระชอน ต.ท่าหลวง ต.ดงใหญ่ และจะเข้าสู่ อ.โนนแดง และ อ.ชุมพวง”
.
ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าวอีกว่า “ซึ่งได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้ว ส่วนในพื้นที่ อ.โนนไทย ยังคงมีบางพื้นที่ที่จะคงมีน้ำขังอยู่ แต่ภาพรวมน้ำเริ่มลดลงแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ยังไม่สิ้นสุดฤดูฝน เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องติดตามสภาพดินฟ้าอากาศให้ดี ซึ่งหากมีพายุเข้ามาจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก”
.
“ดังนั้นจึงควรรับฟังการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มดีขึ้นในทุกอำเภอ มวลน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอตอนล่างจะมีปริมาณน้ำที่ท่วมน้อยกว่า อำเภอต้นน้ำ น้อยกว่า อ.โนนสูง อ.โนนไทย คาด 3-4 วันหากไม่มีฝนตกลงมา อ.โนนสูง อ.โนนไทย จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ” ผู้ว่าโคราช กล่าวสรุป
แสดงความคิดเห็น