ไม่หวั่น!! รอง ผวจ.อุดรฯ เตรียมความพร้อม สถานีสูบน้ำรอบเมือง ป้องกันน้ำท่วม

ไม่หวั่น!! รอง ผวจ.อุดรฯ เตรียมความพร้อม สถานีสูบน้ำรอบเมือง ป้องกันน้ำท่วม

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายสามารถ สุวรรณมณี  อำเภอเมืองอุดรธานี  ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองขนานทางรถไฟ ซึ่งสูบน้ำจากคลองขนานทางรถไฟไปลงคลองระบายน้ำถนนรอบเมืองอุดรธานี เพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยในชุมชนแวร์ซายและชุมชนบ้านเดื่อ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

จากการลงพื้นที่พบว่าน้ำในคลองมีปริมาณน้อยสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกมาก และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งมีอัตราการสูบ 28,000 ลิตร/ นาที ทำให้สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้แจ้งเตือนให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มได้เตรียมขนย้ายสิ่งของ เพื่อป้องกันน้ำท้วมด้วยเช่นกัน

 

แสดงความคิดเห็น