สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 7 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:36 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 171  ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 26,947 ราย รักษาหาย 23,487  ราย กำลังรักษา 3,267 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 193 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 11 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 160 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-ปากช่อง 45 ราย

-สูงเนิน 45 ราย

-เมือง 30 ราย

-ประทาย 17 ราย

-โนนสูง 8 ราย

-สีคิ้ว 7 ราย

-ชุมพวง 6 ราย

-ครบุรี 2 ราย

-ห้วยแถลง 2 ราย

-บัวใหญ่ 2 ราย

-ปักธงชัย 2 ราย

-เสิงสาง 1 ราย

-โนนไทย 1 ราย

-ขามสะแกแสง 1 ราย

-สีดา 1 ราย

-พิมาย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น