สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 18:40. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 185 ราย ยอดสะสม 15,990 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 185 ราย ยอดสะสม 3,894 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 12,027 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 27 ราย รวมทั้งสิ้น 185 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

101

บ้านฝาง

7

พระยืน

1

หนองเรือ

4

ชุมแพ

1

สีชมพู

1

น้ำพอง

15

อุบลรัตน์

3

กระนวน

6

บ้านไผ่

3

เปือยน้อย

1

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

6

ภูเวียง

2

มัญจาคีรี

1

ชนบท

2

เขาสวนกวาง

1

ภูผาม่าน

1

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

1

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น