สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 7 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

               รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 113 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 98 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,778 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 48 ราย  สะสม 16,213 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,431 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 134 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำ 0 ราย สะสม 765 ราย
วารินชำราบ 73 ราย สะสม 1829 ราย
เดชอุดม 6 ราย สะสม 1702 ราย
เมือง 12 ราย สะสม 1419 ราย
เขื่องใน 1 ราย สะสม 1258 ราย
บุณฑริก 0 ราย สะสม 1113 ราย
พิบูลมังสาหาร 0 ราย สะสม 1060 ราย
ตระการพืชผล 1 ราย สะสม 1041 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 684 ราย
นาจะหลวย 2 ราย สะสม 659 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 592 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 584 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย สะสม 579 ราย
สิรินธร 0 ราย สะสม 541 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 470 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 420 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 419 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 369 ราย
นาตาล 4 ราย สะสม 345 ราย
ตาลสุม 3 ราย สะสม 341 ราย
นาเยีย 2 ราย สะสม 338 ราย
ทุ่งศรีอุดม 5 ราย สะสม 303 ราย
น้ำขุ่น 4 ราย สะสม 291 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 224 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 223 ราย
ดอนมนแดง 0 ราย สะสม 209 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น