สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 7 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 6 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 198 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 19,552 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,288 ราย (ในเรือนจำ 69 ราย)
รักษาหาย 17,150 ราย (ในเรือนจำ 4,918 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 110 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 100 ราย สะสม 1,263 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย สะสม 58 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย สะสม 110 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 77 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 182 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 17 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 29 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 39 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 21 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย สะสม 83 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 35 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 31 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 17 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 17 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น