สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+171 ราย  ผู้ป่วยสะสม 26,947 6ราย เสียชีวิต 193 ราย  รักษาหาย 23,487ราย กำลังรักษา 3,267 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+113 ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,778 ราย เสียชีวิต 134  ราย รักษาหาย 16,213 ราย กำลังรักษา 1,431  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+47  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,924 ราย เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 15,327 ราย กำลังรักษา 523ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,032  ราย  เสียชีวิต 74 ราย  รักษาหาย 14,518 ราย กำลังรักษา 440 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+56  ราย ผู้ป่วยสะสม 15,188 ราย เสียชีวิต 67ราย  รักษาหาย 14,573 ราย กำลังรักษา 548  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,015 ราย เสียชีวิต 103 ราย  รักษาหาย 13,842 ราย กำลังรักษา 272 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+198 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,561 ราย เสียชีวิต 110 ราย  รักษาหาย 12,232 ราย กำลังรักษา 2,219 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,043 ราย เสียชีวิต 36 ราย รักษาหาย 9,337 ราย กำลังรักษา 692 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+45 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,987 ราย เสียชีวิต 93 ราย  รักษาหาย 10,295 ราย กำลังรักษา 599 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+185 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,842 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,889 ราย กำลังรักษา 3,894 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+75 ราย ผู้ป่วยสะสม8,047 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,501 ราย กำลังรักษา 492 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม7,343 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,981 ราย  กำลังรักษา 333  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม4,922 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,828 ราย  กำลังรักษา 67 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม5,579 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย5,280 ราย  กำลังรักษา 253 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+44  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,894 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,697 ราย กำลังรักษา 177 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,151  ราย เสียชีวิต 24 ราย รักษาหาย 2,908 ราย  กำลังรักษา 219 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,908  ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,816 ราย  กำลังรักษา 70 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,258  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,107  ราย  กำลังรักษา 125 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม +7 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,139  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 2,011  ราย กำลังรักษา 123 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+12  ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,831 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,748ราย กำลังรักษา 69  ราย

 

แสดงความคิดเห็น