เอาให้อยู่เด้อ!! กาฬสินธุ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตรียมรองรับมวลน้ำจากขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมวางแผนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย 

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เขื่อนระบายน้ำวังยาง ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีที่เริ่มปริ่มตลิ่ง จากสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ โดยพบว่าปริมาณน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น เริ่มเอ่อลันตลิ่งและไหลเข้าท่วมบางพื้นที่ ทั้งนี้ มวลน้ำได้ไหลผ่านเขื่อนชนบท จังหวัดขอนแก่น ก่อนจะเข้าสู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและเขื่อนมหาสารคามโดยล่าสุดมวลน้ำกำลังไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำน้ำชี เขตอำเภอกันทรวิชัย เขตอำเภอเมืองมหาสารคาม และมวลน้ำดังกล่าวจะไหลเข้าสู่เขื่อนระบายน้ำวังยาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระยะ 2-3 วันนี้ ซึ่งได้มีการติตดามสถานการณ์ การระบาย การรองรับน้ำ และการแจ้งเตือนประชาชน

ทั้งนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ประกาศแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกเขตพนังกั้นน้ำชี และพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำชี ให้เตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง เพื่อความปลอดภัย และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยได้เน้นย้ำให้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ชลประทาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ทำการบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

แสดงความคิดเห็น