สกลฯ คึกคัก!! เดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ป้องกันโรคโควิด เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม

สกลฯ คึกคัก!! เดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ป้องกันโรคโควิด เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม

วันนี้ (8 ต.ค 64) ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายแพทย์สมนึก อภิวันทนกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลสกลนคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และเด็กนักเรียน อายุระหว่าง 16-18 ปี ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยในภาคเช้าเป็นการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จำนวน 1,530 คน ภาคบ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จำนวน 942 คน และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จำนวน 523 คน  รวมทั้งสิ้น 2,995 คน

นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 จะมีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนมัธยม ที่มีอายุ 16-18 ปี อีก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3  จำนวน 222 คน โรงเรียนสกลทวาปี 208 คน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา จำนวน 102 คน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จำนวน 286 คน และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 96 คน รวม 914 คน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนก่อนเปิดเทอมใหม่  พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน

สำหรับอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสกลนครได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนเช่นเดียวกัน ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ไปจนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยจังหวัดสกลนครจะมีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 25,045 คน

แสดงความคิดเห็น