คริปโทเคอร์เรนซี ทำความเข้าใจให้ดีก่อนลงทุน

หลายวันก่อนผู้เขียนได้มีโอกาสคุยกับพี่ที่รู้จักเกี่ยวกับการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีพี่คนนี้เล่าให้ฟังว่าเพื่อนร่วมงานของเค้าหลายคนไปลงทุนใน Bitcoin และได้กำไรแล้วหลายแสนบาท ทำให้พี่เค้าสนใจและอยากลงทุนใน Bitcoin บ้าง จึงสอบถามว่าการลงทุนใน Bitcoin ยังน่าสนใจอยู่หรือไม่และถ้าลงทุนแล้วจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงๆ เหมือนคนอื่นหรือไม่

ผู้เขียนได้ตอบพี่เค้าไปว่า การลงทุนใน Bitcoin ซึ่งถือเป็นคริปโทเคอร์เรนซีประเภทหนึ่งนั้นมีความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาหลายเรื่องก่อนลงทุนเพราะถ้าไม่ทำความเข้าใจให้ดีแล้ว ก็มีโอกาสที่จะขาดทุนหรือสูญเสียเงินไปทั้งจำนวนได้

วันนี้ผู้เขียนจึงอยากจะให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีเผื่อว่าใครที่กำลังสนใจลงทุนจะใด้นำไปพิจารณาก่อนลงทุนค่ะ

คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นรูปแบบหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัล คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ซึ่งผู้ออกคริปโทเคอร์เรนซีก็คือภาคเอกชน โดยปัจจุบันมีผู้ออกคริปโทเคอร์เรนซีมามากมายหลากหลายสกุลเงินดิจิทัลและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ได้แก่ Bitcoin Ethereum Litecoin Dogecoin เป็นต้น

ด้วยความที่คริปโทเคอร์เรนซีออกโดยภาคเอกชน ดังนั้น จึงมีข้อพึงระมัดระวังที่ควรรู้ ดังนี้

ข้อแรก คริปโทเคอร์เรนซีไม่ถือว่าเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย และไม่มีมูลค่าในตัวเอง โดยมูลค่าของคริปโทเคอร์เรนซีจะแปรผันไปตามความต้องการของกลุ่มคนที่ซื้อขาย เช่น หากช่วงใดมีความต้องการคริปโทเคอร์เรนซีสูง ราคาก็จะเพิ่มขึ้น แต่หากไม่เป็นที่ต้องการแล้ว ราคาก็จะลดลงจนอาจไม่มีมูลค่าเลยก็ได้

ข้อถัดมา การถือคริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงจากการถูกขโมยข้อมูล เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีจะต้องมีการจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ถือจะถูกขโมยข้อมูลหรือที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าถูกแฮกข้อมูล

และข้อสุดท้าย ผู้ถือหรือผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีไม่ได้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย ดังนั้น หากเกิดปัญหาในการใช้งาน เช่น การโอนคริปโทเคอร์เรนซีไปยังผู้รับผิดคนหรือผิดจำนวน หรือโอนไปยังร้านค้าเพื่อชำระค่าสินค้าแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า การติดตามข้อมูลการโอนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในทางกฎหมายอาจทำได้ยาก ซึ่งจะต่างจากการโอนเงินผ่านสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการชำระเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการที่มีระบบให้สามารถติดตามหรือตรวจสอบรายการโอนเงินได้

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรระวังการถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่ ที่ชอบกล่าวอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีซึ่งเป็นการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนสูง แต่เบื้องหลังก็คือ
การลงทุนในแชร์ลูกโซ่นั่นเอง

แม้ว่าการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีจะมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรระมัดระวังตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว แต่ก็เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังสนใจลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี โดยหากศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีอย่างรอบคอบแล้ว และยอมรับความเสี่ยงได้ก็ขอแนะนำให้ลงทุนผ่านตัวกลางซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่ทำรายการซื้อขายจะไม่ถูกหลอกลวงค่ะ  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้จากเว็บไซต์ https://www.sec.or.th/digitalasset

…………………

นางสาวพรวิภา  แสงศิริวิวัฒน์PornwipS@bot.or.th

ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

แสดงความคิดเห็น