เริ่ดจริง!!ราชมงคล ขอนแก่น ผุด ‘เรือพลังงานลม’ลุยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น) สถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า เน้น อัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนานักวิชาชีพเฉพาะทาง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความชื่นชมยินดี ที่โปรเจคนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เรื่องการออกแบบสร้างเรือพลังลมลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณบ้านโนนตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยนายปัญญา นาใจแก้ว ผู้แทนกลุ่มนักศึกษาที่ทำโครงงาน (ProJect) เรื่องการออกแบบสร้างเรือพลังลม เปิดเผยว่า สมาชิกกลุ่ม ประกอบไปด้วย นายชาญณรงค์ เทียมสอน นายปัญญา นาใจแก้ว นายศราวุฒิ ดวงชาพรม เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างเรือพลังลมขนาดเล็ก จากปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ.2563เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ได้ยากลำบากและล่าช้า มีผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้าน ขาดแคลนอาหารเครื่องดื่ม และยารักษาโรค

อีกทั้งประสบปัญหาการเข้าถึงพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่เป็นข้อจำกัดและความไม่สม่ำเสมอของระดับน้ำ สำหรับเรือยนต์ทั่วไปเนื่องจากใช้ใบจักรขับน้ำเมื่อน้ำตื้นจึงไม่สามารถใช้งานได้ แต่ว่าคนสามารถเดินลากเรือได้แต่ก็ยังเกิดความล่าช้า รวมถึงบางเส้นทางก็มีอุปสรรคกีดขวาง เรือผ่านได้ยาก เรือพลังลมจึงตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี การทำโครงงานนี้ มีอาจารย์ประสาท ภูปรื้ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และดูแลโครงงาน นี้ เรือพลังลม ลำนี้เป็นเรือพลังลมขนาดเล็กโครงเรือทำจากเหล็กและกาบเรือทำจากไฟเบอร์กลาส มีขนาดความยาว 4 เมตร ความกว้าง 2 เมตร และมีความสูงจากท้องเรือถึงขอบด้านบน 0.5 เมตร ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 185 hp  และใช้ใบพัดพารามอเตอร์แบบ 4ใบพัดขนาด 1.5 เมตรเพื่อเป็นต้นกำลังสำหรับการสร้างแรงผลักส่งกำลังด้วยสายพาน ใช้หางเสือเป็นตัวควบคุมทิศทางการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา บรรทุกหนักสูงสุดไม่เกิน 300 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนที่ในน้ำตื้นตั้งแต่ 30 เซนติเมตร และเคลื่อนที่ผ่านสภาพน้ำที่มีสิ่งกีดขวางได้ เช่น ผักตบชวา วัชพืชน้ำและสวะในน้ำ ได้เป็นอย่างดี

การได้นำผลงานโครงงานออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในขณะนี้ได้ นับเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษา ที่ช่วยกันระดมความคิดและตั้งใจในการทำโครงงานซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญก่อนจะสำเร็จการศึกษา ได้ใช้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากการศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ตลอด 4 ปี มาทำโครงงาน ฯ และเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ก็สามารถนำเรือพลังลมลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บริเวณบ้านโนนตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เบื้องต้นได้ช่วยอพยพผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านมายังที่ปลอดภัย ขนย้ายสิ่งของ ขนทรายไปทำผนังกั้นน้ำ ส่งน้ำดื่ม และอาหาร สมาชิกกลุ่มภูมิใจและดีใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมในยามคับขัน และมี ผู้บริหารคณาจารย์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจนี้

แสดงความคิดเห็น