สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 8 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:30 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 182  ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 27,129 ราย รักษาหาย 23,767  ราย กำลังรักษา 3,169 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 193 ราย 

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 11 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 171 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 51 ราย

-ด่านขุนทด 42 ราย

-สูงเนิน 29 ราย

-ปากช่อง 24 ราย

-โนนสูง 8 ราย

-บ้านเหลื่อม 8 ราย

-ครบุรี 6 ราย

-ประทาย 6 ราย

-สีคิ้ว 3 ราย

-แก้งสนามนาง 1 ราย

-ปักธงชัย 1 ราย

-จักราช 1 ราย

-โนนไทย 1 ราย

-เมืองยาง 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น