สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 8 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 58 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,884 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 61 ราย  สะสม 16,274 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,436 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 134 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำ 0 ราย สะสม 765 ราย
วารินชำราบ 19 ราย สะสม 1848 ราย
เดชอุดม 5 ราย สะสม 1707 ราย
เมือง 13 ราย สะสม 1432 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1258 ราย
บุณฑริก 2 ราย สะสม 1115 ราย
พิบูลมังสาหาร 3 ราย สะสม 1063 ราย
ตระการพืชผล 2 ราย สะสม 1043 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 684 ราย
นาจะหลวย 5 ราย สะสม 664 ราย
ม่วงสามสิบ 4 ราย สะสม 596 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 584 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 580 ราย
สิรินธร 0 ราย สะสม 541 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 470 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 420 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 419 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 369 ราย
นาตาล 1 ราย สะสม 346 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 341 ราย
นาเยีย 9 ราย สะสม 347 ราย
ทุ่งศรีอุดม 0 ราย สะสม 303 ราย
น้ำขุ่น 1 ราย สะสม 292 ราย
สว่างวีระวงค์ 1 ราย สะสม 225 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 223 ราย
ดอนมนแดง 0 ราย สะสม 209 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น