สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันศุกร์ ที่  ตุลาคม 2564 เวลา 18:45 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 211 ราย ยอดสะสม 16,201 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 211 ราย ยอดสะสม 4,101 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 2 ราย ยอดสะสม 12,031 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 38 ราย รวมทั้งสิ้น 211 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

111

บ้านฝาง

9

พระยืน

10

หนองเรือ

1

ชุมแพ

3

สีชมพู

0

น้ำพอง

18

อุบลรัตน์

0

กระนวน

0

บ้านไผ่

10

เปือยน้อย

1

พล

5

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

0

ชนบท

0

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

3

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น