สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+182 ราย  ผู้ป่วยสะสม 27,129 ราย เสียชีวิต 193 ราย  รักษาหาย 23,767 ราย กำลังรักษา 3,169 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+66 ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,844ราย เสียชีวิต 134  ราย รักษาหาย 16,273 ราย กำลังรักษา 1,437  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+35  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,959 ราย เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 15,366 ราย กำลังรักษา 519 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+88 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,120 ราย  เสียชีวิต 74 ราย  รักษาหาย 14,549 ราย กำลังรักษา 497ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+78 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,266 ราย เสียชีวิต 67ราย  รักษาหาย 14,614ราย กำลังรักษา 585  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,039 ราย เสียชีวิต 104 ราย  รักษาหาย 13,935ราย กำลังรักษา 260 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+145 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,706 ราย เสียชีวิต 112 ราย  รักษาหาย 12,386 ราย กำลังรักษา 2,208 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+44 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,087 ราย เสียชีวิต 36 ราย รักษาหาย 9,370 ราย กำลังรักษา 703 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+48 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,035 ราย เสียชีวิต 94 ราย  รักษาหาย 10,349 ราย กำลังรักษา 592 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+220 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,062 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,893 ราย กำลังรักษา 4,110 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+51 ราย ผู้ป่วยสะสม8,098 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,527 ราย กำลังรักษา 517 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม7,363 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,993 ราย  กำลังรักษา 341  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม4,927 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,836 ราย  กำลังรักษา 64 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม5,582 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย5,288 ราย  กำลังรักษา 248 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+24  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,918 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,711 ราย กำลังรักษา 187 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,179  ราย เสียชีวิต 24 ราย รักษาหาย 2,910 ราย  กำลังรักษา 245 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+9  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,917  ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,821 ราย  กำลังรักษา 74 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,265  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,121  ราย  กำลังรักษา 118ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม +12  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,151  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 2,013  ราย กำลังรักษา 132 ราย

#บึงกาฬ ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,831 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,748ราย กำลังรักษา 69  ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น