อุดรต้องใช้ไม้แข็ง!!ผู้ว่าฯสั่งทุกอำเภอ งดจัดเลี้ยงสังสรรค์ งานศพ งานแต่ง ห้ามกินข้าวร่วมกัน

ผู้ว่าฯอุดรสั่งเข้ม  20 อำเภองดจัดเลี้ยง และสังสรรค์ในพื้นที่ งานศพ งานแต่ง ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน สั่งการ ทุกอำเภอเข้มงวดตรวจตลาดต่อเนื่อง
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ในการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (ศปก.อด.) ซึ่งเป็นการจัดประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นข้อราชการของรัฐบาล/กระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานี การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆ ให้กับประชาชนจังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอจาก 20 อำเภอร่วมประชุม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องและกระจายอยู่ใน 20 อำเภอ ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145 คน ซึ่งผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ในงานศพ งานแต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงสั่งการไปยังนายอำเภอทั้ง 20 อำเภอให้ เข้มงวดกวดขัน งดการจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ในพื้นที่ งานศพ งานแต่ง ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมเข้มงวดตรวจตลาดต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล แบบครอบจักรวาล สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น เมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ไม่เข้าไปในที่ชุมชนแออัด ล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก่อนใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ควรทำความสะอาดมือ ด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจเบื้องต้น ATK (Antigen Test Kit)
ขณะที่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี หน่วยงานด้านสาธารณสุข เปิดให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี จำนวน 2 แห่ง 1.ศูนย์โฮมฮัก เปิดให้ตรวจทุกวัน เวลา 08.00-11.00 น. 2.ทุ่งศรีเมือง เปิดให้ตรวจวันราชการ เวลา 08.00-14.30 น.
แสดงความคิดเห็น