สัญญาณดี!! ‘นครพนม’ วันนี้ไม่พบป่วยโควิดฯ ย้ำมีวัคซีนเพียงพอและปลอดภัย

สัญญาณดี!! ‘นครพนม’ วันนี้ไม่พบป่วยโควิดฯ ย้ำมีวัคซีนเพียงพอและปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.39 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้จังหวัดนครพนมไม่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน (0 ราย) รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,927 ราย รักษาหายแล้ว 4,836 ราย กำลังรักษา 64 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 27 ราย

ภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงของศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (CI) ทั้งหมด 15 เตียง ใช้ไป 0 เตียง คงเหลือ 15 เตียง รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 324 เตียง ใช้ไป 64 เตียง คงเหลือ 260 เตียง รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 339 เตียง ใช้ไป 64 เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วย 275 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนจังหวัดนครพนมที่ควรได้รับวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับจังหวัด (70%) คือ 502,041 คน มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 205,525 คน คิดเป็น 28.66% เทียบกับประชากรทั้งหมด และ 40.94% เทียบกับ 70% ประชากร โดยมีประชาชนได้รับการฉีดเข็ม 1 จำนวน 205,525 โด้ส คิดเป็น 28.66% ฉีดเข็ม 2 จำนวน 145,101 โด้ส คิดเป็น 20.23% ฉีดเข็ม 3 จำนวน 6,485 โด้ส คิดเป็น 0.90% โดยยังมีประชากร (เป้าหมาย 70%) คงเหลือ จำนวน 296,516 คน

จะอย่างไรก็ตาม มาตรการสำคัญที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือ การเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง การติดตาม และตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยัน การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงที่จังหวัดกำหนด และเร่งรัดความครอบคลุมของการรับวัคซีน

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ถ้าประเมินตามสถานการณ์ถือว่าเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยจำนวนน้อย จึงเป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะสามารถทำกิจกรรม และใช้ชีวิตได้ตามปกติในอนาคตอันใกล้นี้ และสิ่งที่อยากนำเรียนประชาชนชาวนครพนมก็คือ การฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เราจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

“ในช่วงนี้เราจะเน้นหนักไปที่กลุ่มนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยจะได้รับเป็นวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์ และขอนำเรียนว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดให้กับนักเรียนนครพนมนั้นมีความปลอดภัยได้รับมาตรฐาน อย. และในต่างประเทศก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น”

จากข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่สมัครใจและผู้ปกครองให้ความยินยอมมีความต้องการฉีดวัคซีนโควิดฯ อยู่ประมาณ 38,000 ราย ซึ่งวัคซีนชุดแรกได้รับการจัดสรรมา 22,200 โดส จึงได้มีการบริหารจัดการกระจายไปทุกอำเภอ เพื่อให้น้องนักเรียนที่ได้ลงชื่อไว้กับสถานศึกษาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตามลำดับ ในส่วนที่เหลือเมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติมจะมีการประสานให้เข้ารับได้ทันที

สำหรับนักเรียนที่อาจจะตกสำรวจหรือไม่อยู่ในระบบของการศึกษา หากมีอายุ 12 – 18 ปี สามารถไปแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยการบอกชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานเชิญมาฉีดเมื่อมีวัคซีน และอีกส่วนหนึ่งก็คือวัคซีนของประชาชนทั่วไปของจังหวัดนครพนม ซึ่งเรามีเป้าหมายว่า 1 มกราคม 2565 จะเปิดจังหวัด แต่ถ้าคนนครพนมฉีดวัคซีนครบ 70% ของประชากรทั้งหมดก่อน ก็สามารถดำเนินการเปิดก่อน 1 มกราคมได้

“ข้อมูลล่าสุดประชาชนจังหวัดนครพนมมีการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 28.66 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเรามีเวลาอีกประมาณ 3 เดือนในการดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องฉีดเพิ่มอีกประมาณเกือบ 3 แสนราย และขอเรียนว่าเรามีรับวัคซีนที่เพียงพอ โดยตอนนี้เรามีวัคซีนกระจายอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่งรวมแล้วประมาณ 4 หมื่นกว่าโดส พี่น้องประชาชนสามารถ walk in เข้าไปฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ เพียงมีบัตรประชาชน ที่สำคัญคือไม่ได้แยกว่าเป็นกลุ่มไหน นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ก็มีนโยบายให้กระจายการฉีดวัคซีนไปถึง รพ.สต. ทั้ง 151 แห่งในจังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนด้วย” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว

แสดงความคิดเห็น