สารคามยังน่าห่วง!! น้ำในแม่น้ำชีสูงขึ้นต่อเนื่อง ผวจ.สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย

จ.มหาสารคาม ระดับน้ำในแม่น้ำชี ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผวจ.สั่งการทั้ง 3 อำเภอ เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

          นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยที่ประชุม ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์การอพยพประชาชน การขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง หรือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัย พร้อมสำรวจข้อมูลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ใน 3 อำเภอ คือ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย และ อ.เมืองมหาสารคาม กรณีอำเภอที่ทางจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย จะมีงบสนับสนุนเพื่อการป้องกัน ยับยั้ง ช่วยเหลือ สำหรับอำเภอที่ประสบสาธารณภัย อำเภอละ 200,000 บาท

ส่วนสถานการณ์น้ำที่ อ.โกสุมพิสัย ระดับน้ำที่จุดวัดน้ำบ้านศรีสุข น้ำสูงขึ้น 1 เมตร มีพื้นที่น้ำท่วม 10 ตำบล 48 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 21,867 ไร่ หมู่บ้านถูกตัดขาด 12 หมู่บ้าน ใน ต.โพนงาม ยางท่าแจ้ง และหัวขวาง ประชากรได้รับผลกระทบ 1,548 ครัวเรือน ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านถูกตัดขาด 11 สาย โดยได้ตั้งจุดอพยพประชาชน ที่ บริเวณถนน บ้านเขื่อน-กู่ทอง จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ยางท่าแจ้ง ม.1 2 3 4 รวม 250 ครัวเรือน และลานสาธารณะหนองลิง 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ.หนองบัวเรียน ม.8 รวม 70 ครัวเรือน ซึ่งระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แจ้งเตือนจุดเสี่ยงน้ำท่วมผิวทาง บริเวณสะพานห้วยน้ำเค็ม บ.กู่ทอง-บ.เขื่อน ต.หนองบัว ,บ.ปลาปัด ต.ยางท่าแจ้ง ,หน้า รร.บ้านกอกหนองผือ ต.หนองบัว น้ำท่วมผิวทางประมาณ 0.10 เมตร โดยอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเพื่อให้การช่วยเหลือทันที

แสดงความคิดเห็น