สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 9 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันเสาร์ ที่  9 ตุลาคม 2564 เวลา 17:30 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 279 ราย ยอดสะสม 16,519 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 279 ราย ยอดสะสม 4,414 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ ราย ยอดสะสม 12,036 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 31 ราย รวมทั้งสิ้น 279 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

179

บ้านฝาง

8

พระยืน

8

หนองเรือ

8

ชุมแพ

0

สีชมพู

3

น้ำพอง

13

อุบลรัตน์

3

กระนวน

1

บ้านไผ่

2

เปือยน้อย

0

พล

6

แวงใหญ่

1

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

2

มัญจาคีรี

2

ชนบท

2

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

2

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

2

บ้านแฮด

4

โนนศิลา

2

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น