สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 9 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 8 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 157 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 19,854 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,173 ราย (ในเรือนจำ 11 ราย)
รักษาหาย 17,563 ราย (ในเรือนจำ 4,976 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 114 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 67 ราย สะสม 1,230 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย สะสม 64 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 101 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 69 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย สะสม 174 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 23 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 43 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 67 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 34 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 16t ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น