สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 9 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 9 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 73 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 16 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,933 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 62 ราย  สะสม 16,335 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,464 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 134 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำ 1 ราย สะสม 766 ราย
วารินชำราบ 39 ราย สะสม 1887 ราย
เดชอุดม 2 ราย สะสม 1709 ราย
เมือง 7 ราย สะสม 1439 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1258 ราย
บุณฑริก 3 ราย สะสม 1118 ราย
พิบูลมังสาหาร 2 ราย สะสม 1065 ราย
ตระการพืชผล 1 ราย สะสม 1044 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 684 ราย
นาจะหลวย 4 ราย สะสม 668 ราย
ม่วงสามสิบ 5 ราย สะสม 601 ราย
น้ำยืน 1 ราย สะสม 585 ราย
ศรีเมืองใหม่ 11 ราย สะสม 591 ราย
สิรินธร 1 ราย สะสม 542 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 470 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 420 ราย
สำโรง 2 ราย สะสม 421 ราย
โขงเจียม 1 ราย สะสม 370 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 346 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 341 ราย
นาเยีย 4 ราย สะสม 351 ราย
ทุ่งศรีอุดม 1 ราย สะสม 304 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 292 ราย
สว่างวีระวงค์ 3 ราย สะสม 228 ราย
เหล่าเสือโก้ก 1 ราย สะสม 224 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 209 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น