สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 9 ต.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+164 ราย  ผู้ป่วยสะสม 27,293 ราย เสียชีวิต 196 ราย  รักษาหาย 23,921 ราย กำลังรักษา 3,176 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+89 ราย ผู้ป่วยสะสม 17,933 ราย เสียชีวิต 134 ราย รักษาหาย 16,335 ราย กำลังรักษา 1,464 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+68 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,027 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,436 ราย กำลังรักษา 517 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+48 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,168 ราย เสียชีวิต 74 ราย รักษาหาย 14,571 ราย กำลังรักษา 523 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+35 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,301 ราย เสียชีวิต 67 ราย รักษาหาย 14,639ราย กำลังรักษา 595 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,056 ราย เสียชีวิต 104 ราย รักษาหาย 13,960ราย กำลังรักษา 255 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+157 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,863 ราย เสียชีวิต 114 ราย  รักษาหาย 12,587 ราย กำลังรักษา 2,162 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+70 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,157 ราย เสียชีวิต 37 ราย รักษาหาย 9,394 ราย กำลังรักษา 748 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,067 ราย เสียชีวิต 94 ราย  รักษาหาย 10,398 ราย กำลังรักษา 575 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+270 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,362 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,898 ราย กำลังรักษา 4,405 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+74 ราย ผู้ป่วยสะสม8,172 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,546 ราย กำลังรักษา 572 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม7,391 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย7,014 ราย  กำลังรักษา 348  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม4,927 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,836 ราย  กำลังรักษา 64 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม5,607 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย5,288 ราย  กำลังรักษา 273 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+20  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,938 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,723 ราย กำลังรักษา 195 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,193  ราย เสียชีวิต 24 ราย รักษาหาย 2,913  ราย  กำลังรักษา 256  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+5  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,922  ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,827 ราย  กำลังรักษา 73 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,295  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,143  ราย  กำลังรักษา 126ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม +9  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,160  ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,018  ราย กำลังรักษา 136 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ผู้ป่วยสะสม 1,831 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,746 ราย กำลังรักษา 71 ราย

 

แสดงความคิดเห็น