สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอาทิตย์ ที่  10 ตุลาคม 2564 เวลา 17:30 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 277 ราย ยอดสะสม 16,722 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 177 ราย ยอดสะสม 4,609 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ ราย ยอดสะสม 12,043 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 70 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 26 ราย รวมทั้งสิ้น 177 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

66

บ้านฝาง

2

พระยืน

13

หนองเรือ

7

ชุมแพ

1

สีชมพู

3

น้ำพอง

15

อุบลรัตน์

0

กระนวน

2

บ้านไผ่

3

เปือยน้อย

0

พล

7

แวงใหญ่

1

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

2

มัญจาคีรี

24

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

2

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น