สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 10 ต.ค. 2564  ณ เวลา 09:08 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 113  ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 27,406 ราย รักษาหาย 24,122  รายกำลังรักษา 3,087 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 197 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 108 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 30 ราย

-สูงเนิน 30 ราย

-ปากช่อง 21 ราย

-โนนสูง 8 ราย 

-สีคิ้ว 6 ราย

-ขามทะเลสอ 5 ราย

-ปักธงชัย 4 ราย

-โนนไทย 3 ราย

-บัวใหญ่ 2 ราย

-ครบุรี 1 ราย

-บ้านเหลื่อม 1 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

-โชคชัย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

แสดงความคิดเห็น