สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 10 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 74 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 18,017 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 91 ราย  สะสม 16,426 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,456 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1  ราย สะสม 135 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

แสดงความคิดเห็น