สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 10 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 9 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 124 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 19,978 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,166 ราย (ในเรือนจำ 10 ราย)
รักษาหาย 17,692 ราย (ในเรือนจำ 4,977 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 116 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 53 ราย สะสม 1,241 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย สะสม 83 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 84 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 70 ราย

อำเภอกุมภวาปี ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 220 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 27 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย สะสม 54 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 68 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 34 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 12 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 16 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 16 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น