สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+113 ราย  ผู้ป่วยสะสม 27,406 ราย เสียชีวิต 197 ราย  รักษาหาย 24,122ราย กำลังรักษา 3,087 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+84 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,017 ราย เสียชีวิต 135 ราย รักษาหาย 16,426 ราย กำลังรักษา 1,456 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,057 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,437 ราย กำลังรักษา 546ราย

#ศรีสะเกษ ยังไม่รายงาน ผู้ป่วยสะสม 15,168 ราย เสียชีวิต 74 ราย รักษาหาย 14,571 ราย กำลังรักษา 523 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+40 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,341 ราย เสียชีวิต 69ราย รักษาหาย 14,692ราย กำลังรักษา 580 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,080 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 13,977 ราย กำลังรักษา 263 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+115 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,987 ราย เสียชีวิต 116 ราย  รักษาหาย 12,715 ราย กำลังรักษา 2,156 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+49 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,206 ราย เสียชีวิต 37 ราย รักษาหาย 9,422 ราย กำลังรักษา 769 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+44 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,111 ราย เสียชีวิต 95 ราย  รักษาหาย 10,413 ราย กำลังรักษา 603 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+177 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,574 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 9,905 ราย กำลังรักษา 4,609 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+127 ราย ผู้ป่วยสะสม8,299 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,571 ราย กำลังรักษา 674 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม7,419 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย7,035 ราย  กำลังรักษา 355  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม4,929 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,842 ราย  กำลังรักษา 60 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม5,607 ราย เสียชีวิต 47 ราย  รักษาหาย5,412 ราย  กำลังรักษา 148 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+9  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,947 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,732 ราย กำลังรักษา 195 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+22 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,215  ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหาย 2,941 ราย  กำลังรักษา 249  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+8  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,930  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,839 ราย  กำลังรักษา 68 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,302  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,143  ราย  กำลังรักษา 133 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม +3  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,163  ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,022  ราย กำลังรักษา 135 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+8 ผู้ป่วยสะสม 1,839 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,748 ราย กำลังรักษา 78 ราย

 

แสดงความคิดเห็น