ปภ.ขอนแก่นอัพเดทอิทธิพล”พายุเตี้ยนหมู่”พื้นที่เกษตรเสียหาย 1 แสนไร ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 15 อำเภอ 73 ตำบล 565 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 6 คน  

 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น รายงาน สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุ ดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ฝนตกสะสมเป็นเวลาหลายวัน ประกอบกับมวลน้ำ  จากจังหวัดชัยภูมิได้ระบายลงแม่น้ำชีทำให้น้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชน  มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่า 100,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ  และพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ คลอง และลำน้ำ ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 15 อำเภอ 73 ตำบล 565 หมู่บ้าน  มีผู้เสียชีวิต 6 คน (1)ชื่อนายอุดม นาคทน อายุ 67 ปีเป็นผู้นำครอบครัว อาชีพเกษตรกร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 299  ม.4 บ้านขุมดิน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรีสาเหตุการเสียชีวิต พลัดตกน้ำ (2)ชื่อนายอุทิศ เหมะเทวัญ อายุ 42 ปี  อาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 180 ม.9 บ้านดอนดู่ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท สาเหตุการเสียชีวิต  ลงเล่นน้ำขณะมึนเมา (3 )นายคำพา วิสัยหมั่น อายุ57 ปี ที่อยู่ 18 ม.7 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ประวัติ  30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ไปหาปลาที่ทุ่งนา มีอาการ วูบ หมดสติจมน้ำ กู้ชีพนำส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิต  ที่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย (4)นายหนูกร มูลตรีอายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 ม.8 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ  จ.ขอนแก่น สาเหตุการเสียชีวิต:พลัดตกจากฝายน้ำล้นเสียชีวิต (5)นายลีตร้า นามพรมมา อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่  151 ม.7 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น อาชีพรับจ้างทั่วไป สาเหตุการเสียชีวิตจมน้ำเสียชีวิต (6)นายนิคม มูลทิพ  อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน อาชีพเกษตรกร สาเหตุการเสียชีวิตจมน้ำ เสียชีวิต ซึ่งจังหวัดได้รับแจ้งรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่และได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

พื้นที่ลุ่มน้ำเชิญ อำเภอภูผาม่าน มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 5 ตำบล  42 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 154 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย 152 หลัง  การให้ความช่วยเหลือ -นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำถุงห่วงใยจากเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น จำนวน 115 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัย -กำลังพลของค่ายมเหศักดิพลเสพ ร.8 พัน 2 เข้าวางกระสอบทราย 100 กระสอบ ป้องกัน น้ำท่วม ณ บ้านท่าลี่ หมู่ 4 ตำบลนาฝาย -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 150 ถุง สถานการณ์ปัจจุบัน – สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

อำเภอชุมแพ มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 19 ตำบล  53 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 398 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย 558 หลัง  พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 29,930 ไร่ การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 359 ถุง สถานการณ์ปัจจุบัน -สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

อำเภอภูเวียง มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน  พื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 500 ไร่ การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจและ ตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว สถานการณ์ปัจจุบัน -สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

อำเภอหนองนาคำ มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 3 ตำบล  23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 560 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 563 ไร่ ถนนสาธารณะ ประโยชน์เสียหาย 2 สาย ฝายเสียหาย 1 แห่ง การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจและ ตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว สถานการณ์ปัจจุบัน -สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ความเสียหาย : มีผู้เสียชีวิต 1 คน นายหนูกร มูลตรีอายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 ม.8  ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น สาเหตุการเสียชีวิต:พลัดตกจากฝายน้ำล้นเสียชีวิต 1.5 อำเภอหนองเรือ มีพื้นที่ทางการเกษตรและราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 9 ตำบล  64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3,700 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย 46 หลัง  พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 20,000 ไร่ ถนนสาธารณะประโยชน์เสียหาย 13 สาย  การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจและ ตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว -สนง.ปภ.จังหวัดขอนแก่น นำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ เข้าช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย จำนวน 2 ลำ สถานการณ์ปัจจุบัน – สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

พื้นที่ลุ่มน้ำชี

อำเภอแวงน้อย มีพื้นที่ทางการเกษตรและราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 100 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายประมาณ 5,000 ไร่ การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจและ ตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว -ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ได้จัดส่งเรือท้องแบนและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชน  จำนวน 1 ลำ สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดแม่น้ำชี  ได้แก่ตำบลท่านางแมว และตำบลละหานนา แนวโน้มระดับน้ำลดลง คงเหลือระดับน้ำท่วม 0.10 เมตร ในพื้นที่ชุมชน 0.80 เมตร

ในพื้นที่ลุ่มต่ำ อำเภอแวงใหญ่ มีพื้นที่ทางการเกษตรและราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 2 ตำบล  15 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 100 ครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจและ ตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว -ศูนย์ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ได้จัดส่งเรือท้องแบนและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือในการอพยพ และสัญจรของประชาชน จำนวน 1 ลำ -ปลัดจังหวัดมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ณ อบต.โนนทอง สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดแม่น้ำชี แนวโน้ม ระดับน้ำลดลง คงเหลือระดับน้ำท่วม 0.10 เมตร 2.3 อำเภอโคกโพธิ์ไชย มีพื้นที่ทางการเกษตรและราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่  4 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,452 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 คน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย  นาข้าว 21,018 ไร่ พืชไร่ 7,072 ไร่ บ่อปลา 250 ไร่ สัตว์เลี้ยง โค 493 ตัว กระบือ 250 ตัว เป็ด 92 ตัว ไก่ 350 ตัว  ถนนสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย 3 สาย การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจและ ตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว -นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางศิริพร จังตระกุล นายก  เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง -ศูนย์ปภ.เขต 6 ขอนแก่น และ อบจ. ได้จัดส่งเรือท้องแบนและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ  ในการอพยพและสัญจรของประชาชน จำนวน 3 ลำ สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดแม่น้ำชี แนวโน้มระดับน้ำลดลง คงเหลือระดับน้ำท่วม 0.10 เมตร 4 ความเสียหาย : มีผู้เสียชีวิต 1 คน นายคำพา วิสัยหมั่น อายุ57 ปี ที่อยู่ 18 ม.7 ต.นาแพง  อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ประวัติ 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ไปหาปลาที่ทุ่งนา มีอาการ วูบ หมดสติจมน้ำ  กู้ชีพนำส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิต ที่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย

อำเภอมัญจาคีรี มีพื้นที่ทางการเกษตรและราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 8 ตำบล  118 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,062 ครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว -นายสุเทพ มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนประชาชน  แนวโน้มระดับน้ำลดลง คงเหลือระดับน้ำท่วม 0.40 เมตร ความเสียหาย : มีผู้เสียชีวิต 1 คน ชื่อนายอุดม นาคทน อายุ 67 ปีเป็นผู้นำครอบครัว  อาชีพเกษตรกร อยู่บ้านเลขที่ 299 ม.4 บ้านขุมดิน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรีสาเหตุการเสียชีวิตพลัดตกน้ำ

อำเภอชนบท มีพื้นที่ทางการเกษตรและราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2,244 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 คน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 401 ไร่ การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว -ได้จัดส่งเรือท้องแบนและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชน จำนวน 22 ลำ สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดแม่น้ำชี แนวโน้มระดับน้ำลดลง คงเหลือระดับน้ำท่วม 1.00 เมตร ความเสียหาย : มีผู้เสียชีวิต 1 คน ชื่อนายอุทิศ เหมะเทวัญ อายุ 42 ปี อาชีพรับจ้างเท่าไป  อยู่บ้านเลขที่ 180 ม.9 บ้านดอนดู่ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท สาเหตุการเสียชีวิตลงเล่นน้ำขณะมึนเมา

อำเภอบ้านไผ่ มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 1 ตำบล  4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 365 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน 365 หลัง วัด 3 แห่ง  รพ.สต. 1 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว -นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางศิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและแจกถุงยังชีพ จำนวน 365 ชุด -ได้จัดส่งเรือท้องแบนและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชน จำนวน 4 ลำ สถานการณ์ปัจจุบัน มวลน้ำชีที่ไหลเอ่อล้นได้ไหลลงสู่แก่งละว้า ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร  และเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลเมืองเพีย แนวโน้มระดับน้ำลดลง คงเหลือระดับน้ำท่วม 0.90 เมตร 5 2.7 อำเภอบ้านแฮด มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 1 ตำบล  7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 651 ครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว -นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางศิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและแจกถุงยังชีพ จำนวน 392 ถุง -ได้จัดส่งเรือท้องแบนและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชน จำนวน 10 ลำ สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำมวลน้ำชีที่ไหลเอ่อล้นได้ไหลลงสู่แก่งละว้า ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน แนวโน้มระดับน้ำทรง ตัวคงเหลือระดับน้ำท่วม 0.70 เมตร พื้นที่ลุ่มต่ำท่วม 1.50 เมตร 2.8 อำเภอพระยืน มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 322 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 8,000 ไร่  อพยพ 28 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง ถนนสาธารณะประโยชน์เสียหาย 1 สาย คือถนนที่เชื่อมกับสะพานบนเส้นทาง  จากบ้านหนองบัวดีหมีไปบ้านหนองโพธิ์ม.8 ต.หนองแวง อ.พระยืน ซึ่งสองข้างทางเป็นทุ่งนาก็ถูกน้ำท่วมประมาณ  2.00 เมตร น้ำที่จุดนี้ได้เซาะถนนที่เชื่อมสะพานขาด กว้างประมาณ 10 เมตร เสาไฟฟ้าข้างทางก็หักโค่น รถทุกชนิด  ไม่สามารถสัญจรได้ การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว -ได้จัดส่งเรือท้องแบนและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชน จำนวน 20 ลำ สถานการณ์ปัจจุบัน น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว  คงเหลือระดับน้ำท่วม 1.50 เมตร ความเสียหาย : มีผู้เสียชีวิต 1 คน ชื่อนายนิคม มูลทิพ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน อาชีพเกษตรกร สาเหตุการเสียชีวิตจมน้ำเสียชีวิต 2.9 อำเภอโนนศิลา มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 5 ตำบล  46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6,268 ครัวเรือน มีถนนเสียหาย 39 สาย ฝายเสียหาย 2 แห่ง  การให้ความช่วยเหลือ -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในเขตพื้นที่ ได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว สถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

อำเภอเมืองขอนแก่น มีพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ในพื้นที่  6 ตำบล 87 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 6,000 ครัวเรือน ที่อยู่อาศัยเสียหาย 6,000 หลัง  พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 7,900 ไร่ 6 สถานการณ์ปัจจุบัน (1)แม่น้ำชีน้ำไหลเอ่อล้นตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำชีท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำชีที่บ้านหนองบัวดีหมี  บ้านท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ สูง 1.00-1.80 เมตร บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า สูง 1.70 เมตร บ้านเหล่านกชุม บ้านดอนน้อย บ้านดอนแดง ตำบลดอนหัน สูง 1.00-1.50 เมตร มีแนวโน้มลดลง (2)คลองซัน(สาขาแม่น้ำชี)น้ำเอ่อล้นข้ามถนนหน้าวิชชิ่งทรีรีสอร์ท และเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณบ้านวังหิน บ้านหนองใคร่นุ่น ตำบลท่าพระ เรื่อยไปจนถึงพื้นที่ของ อบต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น  1.00-1.70 เมตร มีแนวโน้มลดลง ความเสียหาย : มีผู้เสียชีวิต 1 คน ชื่อนายลีตร้า นามพรมมา อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 151  ม.7 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น อาชีพรับจ้างทั่วไป สาเหตุการเสียชีวิตจมน้ำเสียชีวิต สถานการณ์น้ำลำน้ำชีพื้นที่ที่คาดว่ากำลังจะได้รับผลกระทบ และแนวโน้มสถานการณ์ในภาพรวม ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำชีตอนบนจังหวัดชัยภูมิ ขณะนี้มวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิ ดังกล่าวได้เข้าเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และไหลบ่าล้นตลิ่งสองฝั่งลำน้ำชีตั้งแต่อำเภอแวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย  ชนบท มัญจาคีรี พระยืน บ้านไผ่ บ้านแฮด โนนศิลา และอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มวลน้ำก้อนใหญ่ได้เข้าเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ส่งผลให้น้ำท่วม  ในระดับสูงอย่างรวดเร็ว มีความสูงอยู่ที่ระดับ 10.57 เมตรจากก้นแม่น้ำชี

ในวันนี้ (6 ต.ค.64) ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด ของยอดน้ำทั้งหมด คาดการณ์ว่าน้ำจะอยู่ในระดับนี้ไปอีก 1-2 วัน จากนั้นจะเริ่มลดระดับลง โดยสภาพต้นน้ำขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอแวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่, อำเภอโคกโพธิ์ไชย  อำเภอชนบท, อำเภอมัญจาคีรีและอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งรับน้ำเป็นช่วงแรกของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณลดลง  อย่างชัดเจน ในบางจุดลดลงไปถึง 0.10-0.20 เมตร โดยคงเหลือระดับน้ำท่วมระหว่าง 0.10-0.50 เมตร  ในตัวหมู่บ้าน และระหว่าง 0.60-1.00 เมตร ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี สภาพกลางน้ำที่อำเภอบ้านแฮดและอำเภอพระยืน ระดับน้ำท่วมอยู่ระหว่าง 1.00-1.50 เมตร  โดยน้ำจากแม่น้ำชีได้ไหลเข้าบึงกุดเค้า, หนองกองแก้ว และแก่งละว้า แต่ด้วยปริมาณน้ำจำนวนมากเกินความจุ  ของแก้มลิงทั้งสามแห่ง น้ำจึงได้เอ่อล้นไหลข้าท่วมพื้นที่อำเภอบ้านแฮด พระยืน และไหลลงแม่น้ำชีตอนกลางเรื่อยมา  ถึง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยไหลเอ่อล้นตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำชีท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำชีที่บ้านหนองบัวดีหมี บ้านท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ สูง 1.00-1.50 เมตร บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า สูง 1.70 เมตร บ้านเหล่านกชุม บ้านดอนน้อย บ้านดอนแดง ตำบลดอนหัน สูง 1.00-1.70 เมตร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สุดท้ายของจังหวัดขอนแก่น และไหล ไปยังอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป ช่วงรอยต่อจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่สถานี E 91 ในเขต  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานกับสำนักงานชลประทานที่ 6 ในการนำเครื่องผลักดันน้ำที่ติดตั้ง  อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ มาติดตั้ง เพื่อเพิ่มอัตราเร่งการดึงน้ำจากเขตเมืองขอนแก่น ลงไปสู่ตอนล่างของลำน้ำชี  รวม 12 เครื่อง คาดว่าจะเพิ่มอัตราการระบายน้ำได้มากขึ้น

จากข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่ 6 โดยประเมินจากปริมาณน้ำต้นน้ำที่ จ.ชัยภูมิ ตามลำน้ำชี  จนถึง อ.เมืองขอนแก่น คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน 15 วัน ประมาณวันที่ 21 – 22 ต.ค. 2564  สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทุกอำเภอ 7 3

 

พื้นที่ลุ่มลำน้ำพอง

ข้อมูลเขื่อนอุบลรัตน์ – ระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด 182.00 ม.รทก. – ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักปกติสูงสุด 2,431.3000 ล้าน ลบ.ม. – ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ สะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 2,484.17 ล้าน ลบ.ม. อำเภอเมืองขอนแก่น สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น มีสถานการณ์น้ำท่วม  เนื่องจาก ต.บึงเนียม เป็นเขตพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับ ต.พระลับ อ.เมือง และเป็นจุดบรรจบของเส้นทางน้ำ ทั้งน้ำจาก  1.ห้วยพระคือซึ่งเป็นน้ำที่ระบายจากในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 2.น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ไหลมากับลำน้ำพอง และ 3.น้ำจากแม่น้ำชีที่ไหลมาจาก จ.ชัยภูมิโดยพบว่า ขณะนี้ถนนเส้นทางเลียบพนังกั้นน้ำจากแม่น้ำพอง ในพื้นที่บ้านคุย โพธิ์ ม.6 มวลน้ำได้ทะลักข้ามพนังกั้นน้ำท่วมแล้ว โดยจุดแรกยาวประมาณ 100 เมตร ระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม.  ช่วงที่ 2 เป็นช่วงของถนนจากบ้านคุยโพธิ์ ม.6 ไปบ้านปากเปือย ม.7 เป็น ระยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่ ไม่มีพนังกั้นน้ำน้ำได้เอ่อล้นท่วมถนนและไหลท่วมทุ่งนา พื้นที่ตำบลบึงเนียม มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมคือบ้านปากเปือย ,  บ้านบึงสวาง ,บ้านคุยโพธิ์ และบ้านบึงใคร่นุ่น ประชากรประมาณ 400 หลังคาเรือน ส่วนมวลน้ำที่เอ่อล้นท่วมในครั้งนี้ เป็นน้ำพอง ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น เพราะเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้น้ำยังไม่ท่วมหมู่บ้าน เป็นเพียงน้ำเอ่อจากลำน้ำพอง ล้นข้ามถนนและพนังกั้นน้ำ ที่ยังไม่ไหล เข้าหมู่บ้าน อีกทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปิดกั้นน้ำจุดที่เออล้นพนังในพื้นที่บ้านปากเปือยแล้ว  น้ำจึงยังไม่ท่วมหมู่บ้าน ในขณะเดียวกันได้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเตรียมความพร้อม หากน้ำท่วมต้องอพยพ ชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา 4. ข้อมูลสภาพอากาศ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนหรือฝน  ฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ จังหวัดบึงกาฬ และนครพนม ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ในขณะที่พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก”  ปกคลุมบริเวณเกาะไหหลำ ประเทศจีน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนลดลงแต่ยังคง 8 มีฝนหรือฝน ฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้อนึ่ง พายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน หรือทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีน คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง ประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วง 10-11  ตุลาคม 2564 5. การแจ้งเตือน จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ต่ำบริเวณจุดบรรจบลำน้ำและริมตลิ่ง แม่น้ำชี แม่น้ำเชิญ แม่น้ำพอง โดยขอให้เก็บของและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ถูกน้ำท่วม  และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำไหลหลากที่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ พื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกโพธ์ไชย อำเภอมัญจาคีรึ อำเภอชุมแพ อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอ  ภูผาม่าน อำเภอชนบท อำเภอบ้านไผ่ อำเภอหนองเรือ อำเภอบ้านเฮด อำเภอพล อำเภอหนองสองห้อง อำเภอพล  อำเภออุบลรัตน์ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองนาคำ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเมืองขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรายงานข่าว แจ้งเตือนสาธารณภัย ว่า ในช่วงวันที่ 9-11  ตุลาคม 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก”  แล้วมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 600 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลม สูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ คาดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ตอนบนในช่วงวันที่ 9-11 ตุลาคม 2564 ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในข่ายการแจ้งเตือนที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อเป็น การเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ  ที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจังหวัดขอนแก่นอย่างใกล้ชิด 6. การให้ความช่วยเหลือ 6.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพน กิตติอำพน  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ ประสบอุทกภัย จำนวน 3,000 ชุด เพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวม 10 อำเภอ  ประกอบด้วยอำเภอพระยืน หนองเรือ โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ชนบท บ้านแฮด แวงน้อย แวงใหญ่ โนนศิลา และอำเภอ บ้านไผ่ 6.2 จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน 2 แห่ง ดังนี้ (1) ณ วัดสว่างศรีวิชัย บ้านโนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า (2) ณ วัดบ้านท่าพระเนาว์ บ้านท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ 6.3 เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้สนับสนุนกระสอบทรายแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นคันกั้นน้ำ ในพื้นที่  บ้านดอนบม และมอบให้ประชาชนในพื้นที่ไปใช้ป้องกันบ้านเรือนตนเอง จำนวน 36,000 กระสอบ  6.4 จังหวัดขอนแก่น อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ได้มอบถุงยังชีพเบื้องต้น  แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 1,781 ถุง และมูลนิธิ ห้างร้าน เข้ามอบสิ่งของโดยตรงในพื้นที่

อพยพผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่บ้านหนองบัวดีหมี และบ้านท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 6.7 หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ รวม 26 หน่วยงาน

การเตรียมความพร้อมของจังหวัด 1) จังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำ  ริมแม่น้ำพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อม  ในการอพยพและเคลื่อนย้ายสิงของให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ 2) ปรับแผนบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ โดยพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ จัดจาจรน้ำในการสับหลีกการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำและเร่งระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ รองรับ น้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน เพื่อลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัยและให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 3) เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ  รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ  ต่อประชาชนในทันที 4) ข้อมูลศูนย์พักพิงเขตรับผิดชอบ สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น จำนวน 10 แห่ง ใน 4 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอโคกโพธิ์ไชย หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จำนวน 10 คน สหกรณ์การเกษตร เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จำนวน 20 คน 2. อำเภอมัญจาคีรี บ้านหนองโน หมู่ 5 ต.กุดเค้า ศาลากลางบ้าน จำนวน 7 คน บ้านหัน ม.3 ต.กุดเค้า กางเต็นท์ในหมู่บ้านบริเวณที่สูง จำนวน 5 คน บ้านชีวังแคน อยู่ตามบ้านพักอาศัยของญาติ(สัตว์เลี้ยง) จำนวน 5 คน 3. อำเภอบ้านแฮด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลเล็บเงือก จำนวน 1 คน 4. อำเภอชนบท โคกหินขาว ต.ชนบท (ป่าสาธารณะ) สัตว์เลี้ยง จำนวน 20 คน 10 วัดเจริญวารี ต.โนนพะยอม จำนวน 57 คน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ต.โนนพะยอม จำนวน 25 คน สนง.เกษตรอำเภอชนบท จำนวน 30 คน

แสดงความคิดเห็น